Om os

Om Pensionistforeningen LEO

Pensionistforeningen LEO blev stiftet den 24. oktober 1996.

Pensionistforeningen LEO ledes af en bestyrelse der vælges på generalforsamlingen. Der afholdes generalforsamling hvert år i marts måned. Vedrørende vilkår om stemmeret og valgbarhed henvises til Pensionistforeningen LEOs vedtægter. Bestyrelsen er p.t. opdelt i følgende poster: formand, næstformand, kasserer og sekretær. Herudover er valgt to bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant, der både deltager i bestyrelsesmøder og i bestyrelsesarbejdet.

Medlemmerne er alle tidligere LEO Pharma kollegaer. I foreningen mødes vi ca. 3-4 gange om året til hyggeligt samvær ved generalforsamlingen, en sommerudflugt, banko og sidst på året inviteres til fest.

Her kan du se, hvordan Pensionistforeningen LEO er organiseret:

Bestyrelsen